Отримання повторних документів

Повторні документи та дублікати

Згідно з Законодавством України, документ — це матеріальний носій, що містить інформацію. У чинному Законодавстві України немає чіткого визначення терміна «дублікат». Проте, виходячи з юридичної практики використання цього терміна в Україні та за кордоном, стає зрозуміло, що дублікат — це другий примірник документа, який має ту ж юридичну силу, що й оригінал. Фактично дублікат містить всю інформацію, що і оригінал. Тому його ще називають повторним документом. Після видачі дубліката, оригінал документа втрачає свою юридичну силу.

Найчастіше дублікат документа необхідний в разі втрати або псування оригіналу. Для отримання повторного документа слід звертатися в той державний орган, який видавав оригінал. Юристи відзначають, що втрата юридичної сили нормативно-правового акта, на підставі якого був виданий документ, не є підставою для відмови у видачі дубліката документа. Єдиною причиною, по якій видати дублікат не вийде, є припинення діяльності відповідного державного органу. В такому випадку видача дубліката документа виконується правонаступником даної організації або архівною установою.

Дуже часто людям необхідно отримати дублікати документів РАЦС. Це документи про реєстрацію таких подій як народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть і інших.

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться відділами районних і міських управлінь юстиції, виконавчими органами сільських, селищних і міських рад. Акти громадянського стану, що стосуються громадян України, які проживають за кордоном, реєструються консульськими установами України.

Державна реєстрація актів цивільного стану здійснюється шляхом створення двох ідентичних екземплярів записів на бланку встановленої форми. Ця інформація в обов'язковому порядку вноситься до Державного реєстру. На підставі запису громадянам видається свідоцтво. Свідоцтво — це документ, що засвідчує факт державної реєстрації акта цивільного стану.

У разі втрати або псування свідоцтва громадяни можуть отримати повторне свідоцтво. Причини відсутності оригіналу документа можуть бути різними. Повторний документ видається відповідним органом за заявою громадянина і на підставі відповідного актового запису цивільного стану.

Свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть оформляються на бланках суворої звітності, виготовлених друкарським способом за єдиним для всієї держави зразком. Зразок цих бланків затверджується відповідно до вимог чинного Законодавства. Повторні свідоцтва видаються на таких самих бланках. За Законодавством використання бланків свідоцтв інших зразків заборонено. Свідоцтва заповнюються тільки друкарським способом.

Повторні свідоцтва видаються на підставі актового запису цивільного стану. Підставою для оформлення дубліката документа може бути заява особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників. Також дублікат свідоцтва можуть отримати представники медичних, навчальних або інших дитячих установ, де постійно перебуває дитина, органів опіки та піклування. Представникам зазначених установ дублікати документів видаються за дорученням відповідної установи і при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу.

Повторне свідоцтво про народження можуть отримати особи, які досягли 16 років, при наявності паспорта. Батьки і усиновлювачі можуть отримати повторні свідоцтва про народження дітей незалежно від віку дитини.

Повторні свідоцтва по нотаріально посвідченій довіреності можуть отримати представники особи, яка має право на отримання цих документів.

Дублікат свідоцтва про смерть може отримати інший чоловік, а також діти, в тому числі усиновлені. Крім того, повторне свідоцтво про смерть видається законним представникам чоловіка або дітей, близьким родичам померлого, особам, які є спадкоємцями за законом або за заповітом, представникам органів опіки та піклування в разі виконання ними повноважень з опіки та піклування щодо осіб, які мають право на отримання повторного свідоцтва.

Повторні свідоцтва про шлюб після припинення шлюбу внаслідок його розірвання не видаються. У разі необхідності отримання документа, що підтверджує розірвання шлюбу, відділ реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру.

Міжнародний центр «Антей» допоможе вам отримати необхідні повторні документи. Завдяки багаторічному досвіду роботи, наші фахівці допоможуть швидко отримати повторні документи з органів РАЦС, навчальних закладів та інших організацій по всій Україні. З нашою допомогою ви отримаєте дублікати потрібних вам документів якісно і швидко. Звертайтеся до нас і довіртеся нашому професіоналізму! Телефонуйте: (063) 442-85-92.

Оцініть корисність цієї сторінки: 5 rating1 rating2 rating3 rating4 rating5 Оцінка 5.00 (4 оцінок)